Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Home

Wat is  Meldpunt Beltrum?

Meldpunt Beltrum coördineert het vrijwilligerswerk in Beltrum. Het gaat om ‘klussen’ die niet professioneel van aard zijn. Inmiddels heeft Meldpunt Beltrum meer dan 50 succesvolle ‘matches’ bij elkaar gebracht (zie ook succesvolle matches). Denk hierbij aan: boodschappen doen, kleine klussen rondom het huis, hulp bij iPad gebruik, samen koken, samen handwerken, tuinklussen en vervoersvragen. Meldpunt Beltrum is er voor alle leeftijden!

Bekijk ons filmpje om meteen een indruk te krijgen van de werkzaamheden van Meldpunt Beltrum: https://www.youtube.com/watch?v=Zwnuf1F6fu4&feature=youtu.be

Soms kun je met een beetje tijd iemand al helpen! 

Ontstaan

Meldpunt Beltrum is ontstaan tijdens een bijeenkomst op uitnodiging van het pilot project van Team VoorMekaar Beltrum, bestaande uit professionele zorgorganisaties, de woningcorporatie en de gemeente Berkelland. Door onder andere de dreigende bezuinigingen komt de leefbaarheid in ons dorp onder druk te staan. Tijdens de bijeenkomst werd vrijwel unaniem uitgesproken dat er een centrale coördinatie van het vrijwilligerswerk moest komen. Die avond is het Meldpunt Beltrum ontstaan.

Meldpunt Beltrum werkt nauw samen met zowel de gemeente Berkelland als het Team Voormekaar Beltrum. Daarbij is een mooie wisselwerking ontstaan! Wanneer Meldpunt Beltrum signaleert dat er professionele hulp nodig is, dan wordt hiervan melding gemaakt bij het Team Voormekaar. Deze samenwerking werkt ook andersom: als het Team Voormekaar signaleert dat er behoefte is aan hulp of ondersteuning die prima door een vrijwilliger gedaan kunnen worden, dan wordt hiervan melding gemaakt bij Meldpunt Beltrum 

Een goede samenwerking is belangrijk!   

Inloop mogelijkheden

Twee keer per week is er in het Kulturhus (Mariaplein 6B) in Beltrum de mogelijkheid om vragen te stellen rondom vrijwilligerswerk. De inloop is op maandag en donderdag van 09:30 tot 11:30 uur.  Kom gerust langs bij vragen rondom vrijwilligerswerk of het vragen om hulp.

Tijdens de inloop van Meldpunt Beltrum zijn binnen het Kulturhus vaak ook mensen van het Voormekaar team van de gemeente Berkelland werkzaam. Als Meldpunt het idee heeft dat de hulpvraag meer professioneel van aard is zijn de lijntjes kort met de professionele inzet van hulp.  

Iedereen is welkom! 

Ambitie

De ambitie van Meldpunt Beltrum is om alle inwoners te laten participeren in het welzijn van de eigen omgeving. Dit maakt ons dorp tot een participatiesamenleving met een duurzame toekomst. 

We doen het met elkaar!

Het bestuur

Het bestuur